Diagnostyka

ZAKRES BADAŃ

Wykonujemy kompleksowe badanie narządu wzroku

– optyczna tomografia oka – OCT

– VX130 stacja badawcza Visionix

– dokumentacja fotograficzna przedniego odcinka oka

– komputerowe badanie wad wzroku

– dobór szkieł korekcyjnych i aplikacja soczewek kontaktowych

– pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego:

           – tonometrem bezkontaktowym (air-puff)

           – tonometrem aplanacyjnym

           – tonometrem impresyjnym

– badanie dna oka

– komputerowe badanie pola widzenia

– badania profilaktyczne i pełna diagnostyka w kierunku jaskry

Sprzęt diagnostyczny – Gabinet Okulistyczny

Diagnostyka okulistyczna – lekarz specjalista Jolanta Ludziak -Wałbrzych – nowoczesna diagnostyka – kompleksowe badanie narządu wzroku – okulista Wałbrzych -badania okulistyczne Wałbrzych